OVERSIKT OVER RESULTATER/TERMINLISTER 2010

01 ØSTFOLD 08 VESTFOLD 15 MØRE OG ROMSDAL
02 AKERSHUS 09 TELEMARK 16 SØR-TRØNDELAG
03 OSLO 10 AUST-AGDER 17 NORD-TRØNDELAG
04 GLÅMDAL 11 VEST-AGDER 18 NORDLAND
05 HEDMARK 12 ROGALAND 19 TROMS
06 OPPLAND 13 HORDALAND 20 FINNMARK
07 BUSKERUD 14 SOGN OG FJORDANE  

Invitasjoner NM

50-meter 18. - 19.september 2010 arr Nøtterø SKL avd NSF

Andre stevner utenom Norge:
Resultatlista Gränstesten 50 meter 14. - 18. august 2010 Arr Skillingsmarks SKG

Kodeforklaring:
 1  15m 30sk,  2 15m 45sk., 3 10m 40sk., 4 10m 60sk., 5 50m 60sk. ligg, 6  50m 3 x 20sk,  7 50m 3x20sk., 8 50m 3x40sk., 9 200/300m 3x20sk. standardrifle, 10 200/300m 3x40sk., 11 200/300m 60sk. ligg, 19 200/300m 40sk. ligg.
Koder premiering:      
1=Vanlig premiering (premietabellen), 2=Spesialpremiering, 3=Ingen premiering
Kodeforklaring ungdom :
U1 10m 40sk. m/anlegg, U2 10m 40sk., U3 10m 3x10sk., U4 15m 30sk. m/anlegg, U5 15m 30sk. Ligg, U6 15m 30sk., U7 15m 30sk. Kne,
U8 15m 3x10sk., U9 50m 60sk. Ligg, U10 50m 30sk. Kne, U11 50m 3x20sk., U12 200/300m 60sk. Ligg, U13 200/300m 30sk. Kne, U14 200/300m 3x20sk.