OVERSIKT OVER RESULTATER/TERMINLISTER 2013

01 ØSTFOLD 08 VESTFOLD 15 MØRE OG ROMSDAL
02 AKERSHUS 09 TELEMARK 16 SØR-TRØNDELAG
03 OSLO 10 AUST-AGDER 17 NORD-TRØNDELAG
04 GLÅMDAL 11 VEST-AGDER 18 NORDLAND
05 HEDMARK 12 ROGALAND 19 TROMS
06 OPPLAND 13 HORDALAND 20 FINNMARK
07 BUSKERUD 14 SOGN OG FJORDANE  

 

Kodeforklaring:
 1  15m standard 30sk,  2 15m fri 45sk., 3 10m Luft, 5 50m 60sk. Ligg, 6  50m 3x10-3x20sk,  7 50m 3x40sk., 8 200/300m standardrifle, 9 200/300m 3x10-3x20sk., 10 200/300m 3x40sk., 11 200/300m 40/60sk. Ligg,
Koder premiering:      
A=Vanlig premiering (premietabellen), B=Spesialpremiering, C=Ingen premiering
Kodeforklaring ungdom :
Pr1 10m 30sk. m/anlegg, Pr2 10m 30sk., Pr3 10m 3x10sk., Pr4 15m 30sk. m/anlegg, Pr5 15m 30sk. Ligg, Pr6 15m 30sk., Pr7 15m 3x10sk.,
Pr8 50m 30sk. Ligg, Pr9 50m 3x10sk., Pr10 200/300m 30sk. Ligg, Pr11 200/300m 3x10sk.